Nowe przepisy kontroli drogowej

Nowe przepisy kontroli drogowej

Nowe przepisy kontroli drogowej

Z dniem 1 stycznia 2020 roku wchodzą nowe przepisy dotyczące kontroli drogowej. Od tej chwili funkcjonariusze podczas inspekcji mają obowiązek spisania stanu licznika pojazdu. Czynności tej mogą dokonywać policjanci, Inspekcja Transportu Drogowego, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, a także Służby Celno-Skarbowej. Wyjątkiem mogą być sytuacje, gdzie kontrola będzie dotyczyła sprawdzenia jak największej liczby kierowców w kwestii trzeźwości.

Natomiast właściciele pojazdów holowanych czy przewożonych na lawetach mają obowiązek umożliwienia odczytu licznika, tylko w sytuacji kiedy zostaną o to poproszeni. Funkcjonariusz może sprawdzić przebieg, ale nie jest to obligatoryjne.

Co w momencie kiedy licznik jest cofnięty?

Według kodeksu karnego z art. 306a :
§1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w ust. l. §3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu kreślonego w §1 lub §2, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Nowe przepisy mają wyeliminować dość częste cofanie liczników i skłonienie kierowców do okazywania prawidłowego przebiegu samochodu.

Digiqole ad

Inne wpisy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *